• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Ba Hàng - Số điện thoại đường dây nóng - Hiệu trưởng : 0968859176, Phó hiệu trưởng: 0972966001

Tổ chức đi thiện nguyện tại Võ Nhai của CB,, GV, NV, học sinh và phụ huynh trường TH Ba Hàng